SUNUŞ

Dünyanın neredeyse bütün ekonomilerini derinden etkileyen, hatta sadece bugüne kadar gördüklerimiz kadarıyla da değil, bugünden sonra da etkileyecek ve çok başka ekonomik değişimlere neden olacak bir “salgın” ile karşı karşıyayız.

Ülkelerin ekonomi yöneticilerinden işletmecilerine, işletmecilerinden sade yurttaşına kadar herkes şimdi “büyük sıkıntı” anlamına gelen Covid 19 salgınının, yaşadığımız günlerinden geleceğine kadar olan sürecin ne olduğunu, nerelere varabileceğini ve etkilerini merak ediyor. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamız, işte bu gelişme karşısında; salgının ekonomimize ve işletmelerimize yapacağı etkileri ele alan bu çalışmayı hazırladı.

Anket hazırlanırken, esasen işletmelerin içerisinde olan yeminli mali müşavir üyelerimizin tespit ve elde ettiği veriler kullanılarak çalışmanın gerçekçi bir temele dayanması sağlandı. Projenin bilimselliği ve akademik standartlara uygunluğu için İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bu kitapta adı geçen ilgilileri ile iş birliğine girildi.

Bu çalışma, aslında Odamızın uzunca bir süredir yaparak kimi kurum ve kuruluşların istifadesine sunduğu “ekonomik beklenti anketi” çalışmalarımız arasında bu döneme ya da bu olguya has bir “Özel anket”.

Dolayısıyla, bundan sonra uzunca bir dönem korona ile bir arada yaşayacağımız düşünülürse, ileride yapacağımız diğer ekonomik beklenti anketi çalışmalarında da yine korona etkisi, korona tespitlerine yer verilecek.

Çünkü bizim mesleğimiz, üstlendiğimiz misyon; sadece işletmelerin mevzuata ilişkin uygulamalarını denetlemek değil hem o işletmelerin hem bu ekonominin bir parçası olarak ve özellikle de böylesi günlerde üzerimize düşeni yapmayı gerektiriyor.

Tabii bunları yaparken, konuyu akademik standart ve ölçülerde ele alarak çalışmalarımızı daha da mükemmelleştirenlerle birlikte hareket ederek.

Bir “Sunuş” yazısı kapsamında, kısaca bu çalışmanın içeriğine de değinmek gerekirse: Türkiye, salgına zaten sıkıntılı bir döneminde yakalanmış, bütün gayretini bu sıkıntıları aşmak için seferber etmişti. “Salgın” bu sıkıntıları şimdi biraz daha arttırdı. Dolayısıyla bulunacak çözümler şimdi eskisinden daha titiz, daha bilimsel, daha iş birliği içerisinde ve daha da cesaretli olmak zorunda.

Eğer başarabilirsek, -ki başaracağımıza inanıyoruz ve ona çalışıyoruz- bu salgın, dinamizmimiz sayesinde, belki de bizim aynı sıkıntı ve gelişmelerle karşı karşıya gelen diğer ülkeler arasından sıyrılmamıza bile vesile olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle çalışmaya katılan üyelerimiz ve akademisyen ekibe şükranlarımızı, çalışmayı referans alacak uygulamacılara da başarı dileklerimizi sunuyorum.

Vehbi KARABIYIK

İstanbul YMM Odası Başkanı