Faydalanılan Kaynaklar

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka-nunu. (Bu kanun 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı R.G’ de yayımlanmıştır. Bu kanunda 5786, 6552 ve 7104 sayılı kanunlarla değişiklikler yapılmıştır.)

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı R.G’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler; 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı R.G. ile 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik. (Bu yö-netmelik 22.05.1992 tarih ve 21235 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönet-melik. (Bu yönetmelik 15.07.1992 tarih ve 21285 sayılı R.G’de yayımlanmıştır. Bu yönet-melikte yapılan değişiklikler; 25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği. (Bu yönetmelik 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı R.G’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler; 16.05.2015 tarih ve 29357 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Fa-aliyetlerine Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı R.G’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler; 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı R.G. ile 08.04.2018 tarih ve 30385 sayılı R.G.’de yayım-lanmıştır.)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disip-lin Yönetmeliği. (Bu yönetmelik 31.10.2000 tarih ve 24216 sayılı R.G’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler; 08.01.2002 tarih ve 24634 sayılı R.G. ve 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı R.G. ile 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Mecburi Meslek Kararına İlişkin Genelge 1996/1. (Bu Karar 26.01.1996 tarih ve

22535 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Mecburi Meslek Kararına İlişkin Genelge 1996/2. (Bu Karar 20.03.1996 tarih ve

22586 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

638

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı. (Bu Karar 18.10.2001 tarih ve 24557 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/26 sayılı Tebliğ. (Bu Karar 13.12.2013 tarih ve 28850 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yö-netmelik. (Bu yönetmelik 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yemin-li Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ. (Bu tebliğ 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 08.07.1994 tarih ve 525256 sayılı “İşyeri kayıtlarının incelenmesi Hk. Genelge No:16

1 Sıra No.lu Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği. (Bu tebliğ 07.08.2001 tarih ve 24486 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Rek-lam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (Bu yönetmelik 20.11.1994 tarih ve 22117 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

1 Seri No.lu Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Teb-liği. (Bu tebliğ 02.01.1995 tarih ve 22159 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 1994/1 sayılı Tebliği.

Şeker Kurumunun Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatında Uygunluk Bel-gesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair 22.02.2006 tarih ve 114/1 Sayılı Ka-rarı. (Bu kara 24.02.2006 tarih ve 26090 sayılı R.G’de yayımlanmıştır. Bu kararda yapılan değişiklikler; 14.05.2008 tarih ve 26876 sayılı R.G. ile 15.08.2008 tarih ve 26968 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

1 Sıra No.lu Kaynak Kullanımını Destekleme Primi Hakkında Uygulama Genel Tebliği. (Bu tebliğ 09.02.1990 tarih ve 20428 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

1 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 18.02.1990 tarih ve 20437 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

2 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 22.02.1990 tarih ve 20441 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

3 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 12.05.1990 tarih ve 20516 sayılı

639

R.G’de yayımlanmıştır.)

5 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 17.03.1992 tarih ve 21174 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

6 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 21.10.1992 tarih ve 21382 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

7 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 30.01.1993 tarih ve 21481 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

8 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 15.04.1993 tarih ve 21553 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

9 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 29.07.1993 tarih ve 21652 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

10 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 13.10.1993 tarih ve 21727 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

12 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 26.05.1994 tarih ve 21941 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

13 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 17.06.1994 tarih ve 21963 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

14 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

15 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 28.02.1995 tarih ve 22216 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

16 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 11.03.1995 tarih ve 22224 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

18 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

640

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 30.07.1995 tarih ve 22359 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

19 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 08.11.1995 tarih ve 22457 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

20 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 19.02.1996 tarih ve 22559 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

21 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 07.02.1997 tarih ve 22901 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

22 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 31.05.1997 tarih ve 23005 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

23 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 13.11.1997 tarih ve 23169 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 24.03.1998 tarih ve 23296 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

27 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

28 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

29 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

30 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 31.03.2001 tarih ve 24359 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

31 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 20.07.2001 tarih ve 24468 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

32 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 26.01.2002 tarih ve 24652 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

641

33 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 04.11.2002 tarih ve 24926 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

34 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 28.05.2003 tarih ve 25121 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

35 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

36 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 22.07.2004 tarih ve 25530 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

37 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

38 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 09.08.2005 tarih ve 25901 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

39 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 30.09.2006 tarih ve 26305 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

40 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 22.12.2006 tarih ve 26384 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

41 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 31.12.2009 tarih ve 4 üncü Mükerrer 27449 sayılı R.G’de ya-yımlanmıştır.)

43 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

44 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 29.09.2011 tarih ve 28069 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

45 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği. (Bu tebliğ 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

642

Yeminli Mali Müşavirlerin Bankalar Kanununun 46 ıncı Maddesine Göre Yapacakları Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 31.05.1995 tarih ve 22299 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

PİGM-2002/6 sayılı Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul-ler Hakkındaki Tebliği. (Bu tebliğ 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı R.G’de yayımlanmış-tır.)

1 Seri No.lu Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği. (Bu tebliğ 07.08.2001 tarih ve 24486 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 04.06.1998 tarih ve 33264 sayılı yazısı.

Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik. (Bu yönetmelik 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliği. (Bu tebliğ 12.02.2011 tarih ve 27844 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği. (Bu tebliğ 30.06.2009 tarih ve 27274 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

1 Seri No.lu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği. (Bu teb-liğ 30.12.2011 tarih ve 3 üncü Mükerrer 28158 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme-lerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlen-mesine İlişkin Tebliği. (Bu tebliğ 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 15 inci Maddesi. (Bu kanun 23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği. (Bu yönetmelik 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik. (Bu yönetme-lik 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

2018/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Bu tebliğ 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 2.6.2010 tarih ve 3974 sayılı yazısı.

20.02.2015 tarihli Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe konulan Serbest Muhasebeci

643

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Hakkında Vergi Müfettişleri Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge.

“Yeminli Mali Müşavirlik Rehberi” Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası, Yayın No. 02, Ankara, 2017.

1 Seri No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirim-lerin Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliği. (Bu tebliğ 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı R.G’de yayımlanmış-tır.)

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (Bu kanun hükmünde kararname 14.12.1983 tarih ve mükerrer 18251 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği. (Bu yönetmelik 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkın-daki Kanunun. (Bu kanun 16.10.1981 tarih ve 17480 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. (Bu kanun 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. (Bu kanun 04.12.1999 tarih ve 23896 sayılı R.G’de yayımlanmıştır.)

Odalar Arası Uygulama Birlikteliği-Haksız Rekabet İşlemleri/Disiplin İşlemle-ri, TÜRMOB Yayınları- 422, 27 Eylül 2011/Ankara

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Oda-ları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği. (Bu yönetmelik 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebli-

ği. ( Bu tebliğ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Merkez Bankası’nın 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik. (Bu yönet-melik 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kamu İhale Genel Tebliği. (Bu tebliğ 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Ga-zete’de yayımlanmıştır.)

3986 Sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 1.7.1964 Tarihli ve 488 Sayılı, 2.7.1964 Tarihli ve 492 Sayılı, 7.11.1984 Tarihli ve 3074 Sayılı, 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 15.7.1963 Tarihli ve 277 Sayılı Kanunların Bazı Mad-delerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Bu kanunu 07.05.1994 tarih ve 21927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

644

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

324 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği. (Bu tebliğ 26.04.2009 tarih ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik. (Bu yönetmelik 27.06.2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

3213 sayılı Maden Kanunu. (15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Maden Yönetmeliği. (Bu yönetmelik 21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gaze-te’de yayımlanmıştır.)

Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Bu kanun 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/ Payına Dair Tebliği (Bu tebliğ 11.05.2016 tarih ve 29709 sayılı Resmi Gazete’ de yayım-lanmıştır.)

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ. (Bu tebliğ 29.01.2019 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırıl-ması Hakkında Yönetmelik. (Bu yönetmelik 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Ga-zete’de yayımlanmış olup 2012/3834 ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değiştirilmiştir.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Bu yönetmelik 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

İşsizlik Sigortası Kanununa 6824 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen Ek 6 ıncı Madde. (Bu düzenleme 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayım-lanmıştır.)

Danıştay Dergileri (1989 – 2018) (http://www.danistay.gov.tr/dergiler.html)

http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu_(V_1.6) _03.01.2018.pdf